Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου 2017

Έρευνα: Αυξάνεται (ανησυχητικά) ο Μουσουλμανικός πληθυσμός της Ευρώπης

Τα τελευταία χρόνια η Ευρώπη δέχτηκε μερικά εκατομμύρια πρόσφυγες και παράνομους μετανάστες, που προσπαθούσαν να αποφύγουν τον πόλεμο (Συρία, Ιράκ, Αφγανιστάν κλπ) ή να έχουν καλύτερη ζωή (Μαρόκο, Ινδία, Πακιστάν, Μπαγκλαντές κλπ), που η συντριπτική πλειοψηφία αυτών, είναι μουσουλμάνοι.

Το Pew Research Center ερεύνησε το πώς αναμένεται να αλλάξει ο μουσουλμανικός πληθυσμός της Ευρώπης. Εξετάστηκαν τρία (3) σενάρια, για το τι μπορεί να συμβεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 συν την Νορβηγία και την Ελβετία, σε σχέση με τους μουσουλμάνους.

Ενώ το 2010 οι μουσουλμάνοι στην Ευρώπη ήταν 19,5 εκατομμύρια και το 3,8% του πληθυσμού, στα μέσα του 2016, οι μουσουλμάνοι της Ευρώπης ανέρχονταν στα 25,8 εκατομμύρια, αντιπροσωπεύοντας το 4,9% του συνολικού πληθυσμού. Στο πρώτο σενάριο, που προβλέπεται η άμεση και πλήρης διακοπή των ροών των μουσουλμάνων προς την Ευρώπη, ο πληθυσμός των μουσουλμάνων αναμένεται να αυξηθεί στο 7,4% ως το 2050, φτάνοντας τα 35,7 εκατομμύρια.  

Αυτό θα συμβεί εξαιτίας του ότι οι μουσουλμάνοι της Ευρώπης είναι γενικώς νεώτεροι ηλικιακά (κατά 13 χρόνια σε μέσο όρο) και έχουν μεγαλύτερο δείκτη γονιμότητας, από ότι οι Ευρωπαίοι, αποκτώντας ένα (1) παιδί περισσότερο κατά μέσο όρο. Συγκεκριμένα, οι Ευρωπαίοι έχουν δείκτη γονιμότητας 1,6 ενώ οι μουσουλμάνοι 2,6.

Στο δεύτερο σενάριο, προβλέπεται συνέχιση μιας μέτριας ροής μουσουλμάνων μεταναστών προς την Ευρώπη. Έτσι, το 2050, οι μουσουλμάνοι θα αποτελούν το 11,2% του πληθυσμού της Ευρώπης, φτάνοντας τα 57,9 εκατομμύρια.

Στο τρίτο σενάριο, προβλέπεται μεγάλη μετανάστευση μουσουλμάνων προς την Ευρώπη. Έτσι, το 2050, οι μουσουλμάνοι θα αποτελούν το 14% του πληθυσμού της Ευρώπης φτάνοντας τα 75,5 εκατομμύρια. Αυτό σημαίνει τριπλασιασμό τους σε σχέση με σήμερα.

Τα στοιχεία αυτά έχουν θορυβήσει πολλές Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, που έχουν λάβει δραστικά μέτρα μείωσης των μουσουλμανικών ροών προς τις χώρες τους.

Και ενώ στα 2 από τα 3 σενάρια, ο πληθυσμός των μουσουλμάνων αναμένεται να διπλασιαστεί σε σχέση με σήμερα και στα 3 σενάρια ο πληθυσμός των μη μουσουλμάνων (σ.σ. Χριστιανών) Ευρωπαίων αναμένεται να μειωθεί!

Συνολικά, ο πληθυσμός της Ευρώπης αναμένεται να μειωθεί ως το 2050, από τα 521 εκατομμύρια, στα 482 εκατομμύρια (σ.σ. σύμφωνα με την έρευνα, ο πληθυσμός που θα μειωθεί θα είναι των Χριστιανών, καθώς οι μουσουλμάνοι θα αυξηθούν, όπως γράφτηκε πιο πάνω).

Η κατανομή των μουσουλμάνων δεν θα είναι η ίδια σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες, καθώς κάποιες χώρες επηρεάζονται περισσότερο από τις μεταναστευτικές ροές.

Σύμφωνα με το τρίτο σενάριο, οι χώρες που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο και να υπάρξει μεγάλη αύξηση του μουσουλμανικού πληθυσμού είναι η Σουηδία (30,6%), η Αυστρία (19,9%), η Γερμανία (19,7%) και η Γαλλία (18%).

Στην Ελλάδα, σήμερα υπάρχουν (επίσημα) 620.000 μουσουλμάνοι και αποτελούν το 5,7% του πληθυσμού. 

Σύμφωνα με το πρώτο σενάριο, το 2050 οι μουσουλμάνοι στην Ελλάδα αναμένεται να είναι 590.000 και το 6,3% του πληθυσμού (σ.σ. ο πληθυσμός των Ελλήνων αναμένεται να μειωθεί λόγω υπογεννητικότητας). 
Σύμφωνα με το δεύτερο σενάριο, το 2050 οι μουσουλμάνοι στην Ελλάδα αναμένεται να είναι 700.000 και το 8,1% του πληθυσμού.  
Σύμφωνα με το τρίτο σενάριο, το 2050 οι μουσουλμάνοι στην Ελλάδα αναμένεται να είναι 860.000 και θα αποτελούν το 9,7% του πληθυσμού.

Στην έρευνα παρουσιάζονται ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία, όπως για το ποιες είναι οι χώρες από όπου έρχονται στην Ευρώπη πρόσφυγες και ποιες είναι οι χώρες από όπου έρχονται (παράνομοι) μετανάστες, ποια είναι τα ποσοστά των μουσουλμάνων προσφύγων και των (παράνομων) μεταναστών σε σχέση με τις χώρες προέλευσης κλπ. Επίσης δίνονται στοιχεία για το ποιες είναι οι Ευρωπαϊκές χώρες που οι πρόσφυγες και οι (παράνομοι) μετανάστες επιθυμούν να μεταβούν, ενώ ο αναγνώστης μπορεί να βρει στοιχεία για τα ποσοστά χορήγησης ασύλου στους αιτούντες.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία, για το αν θεωρούνται απειλή από τους λαούς των Ευρωπαϊκών χωρών, οι αιτούντες άσυλο. Το 67% των Ελλήνων θεωρεί τους μουσουλμάνους από τη Συρία και το Ιράκ (σ.σ αλλά πιθανότατα δεν ενδιαφέρεται για την χώρα προέλευσής τους, αλλά μόνο για το θρήσκευμα) ως μεγάλη απειλή, το 19% ως μικρή απειλή, ενώ μόλις το 14% δεν τους θεωρεί ως απειλή.

Το ενδιαφέρον στοιχείο της έρευνας βρίσκεται στα νούμερα των μουσουλμάνων και των μη μουσουλμάνων κατοίκων της Ευρώπης τα επόμενα χρόνια. Και στα τρία (3) σενάρια, οι μουσουλμάνοι θα αυξηθούν, ενώ οι μη μουσουλμάνοι θα μειωθούν!Στην εικόνα που ακολουθεί φαίνεται η αύξηση του ποσοστού των μουσουλμάνων σε κάθε Ευρωπαϊκή χώρα, ανάλογα με το σενάριο.


Η άλωση της Ευρώπης από μουσουλμάνους, δεν πραγματοποιήθηκε με πόλεμο, ούτε από τους Οθωμανούς, ούτε από τους Άραβες. Ίσως όμως γίνει μέσω της «μετανάστευσης». Ελπίζουμε, οι «αρμόδιοι» Ευρωπαίοι παράγοντες να ξυπνήσουν, πριν να είναι πολύ αργά για την Ευρώπη.

1 σχόλιο: