Τετάρτη, 2 Αυγούστου 2017

Moody’s: Καλυτερεύουν οι προβλέψεις για τις Βρετανικές τράπεζες παρά το Brexit

Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Moody’s αναβάθμισε τις προοπτικές του Βρετανικού τραπεζικού συστήματος από αρνητικές σε σταθερές βλέποντας «αυξημένη ανθεκτικότητα».

«Οι βασικές πιστωτικές μετρήσεις των τραπεζών, γενικά ενισχύθηκαν, σε σχέση με πέρυσι» δήλωσε η ανώτερη αντιπρόεδρος του οίκου Moody’s, Andrea Usai.

«Παρόλο που ακόμη περιμένουμε το λειτουργικό περιβάλλον να χειροτερεύσει, δεδομένης της αύξησης της αβεβαιότητας σε σχέση με την έξοδο από την ΕΕ, οι τράπεζες είναι σε καλύτερη θέση για να αντέξουν σκληρότερες καταστάσεις» είπε η Andrea Usai.

Ο οίκος Moody’s ανακοίνωσε πως έθεσε τον μεγαλύτερο πάροχο δανείων της Βρετανίας, τους Lloyds, σε επανεξέταση για αναβάθμιση, καθώς αυτός καθορίζει το εάν οι βελτιώσεις στον κίνδυνο των περιουσιακών στοιχείων και στην κερδοφορία είναι βιώσιμες.

Σύμφωνα με την αξιολόγηση, η Βρετανική οικονομία αναμένεται να επιβραδυνθεί, επηρεάζοντας τα έσοδα και την πιστωτική ποιότητα των τραπεζών.
 

Ο οίκος Moody's κατέβασε το Βρετανικό μακροπροφίλ από «πολύ ισχυρό» σε «ισχυρό+» προειδοποιώντας για «πιθανή επιδείνωση του λειτουργικού περιβάλλοντος σε ένα σύστημα το οποίο χαρακτηρίζεται ήδη από υψηλό επίπεδο προσωπικών χρεών και ταχεία αύξηση της καταναλωτικής πίστης».

Ο οίκος Moody’s επίσης σημείωσε μια αυξημένη αβεβαιότητα γύρω από το Brexit μετά τις πρόσφατες εκλογές «που αντισταθμίζει τα οφέλη από το ισχυρό κανονιστικό πλαίσιο του Ηνωμένου Βασιλείου».
«Πιστεύουμε ότι η φερεγγυότητα των τραπεζών του Ηνωμένου Βασιλείου θα παραμείνει ισχυρή, με γενικά σταθερή κερδοφορία και ρευστότητα, καθώς και ισχυρές θέσεις χρηματοδότησης, παρά την προσδοκία μας για τους επόμενους 12-18 μήνες, μιας μέτριας επιδείνωσης των συνθηκών λειτουργίας» δήλωσε η συνεργάτης διευθυντής της Moody's Laurie Mayers.


Με πληροφορίες από τα Moody’s και RT

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου