Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2017

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στέλνει η ΕΕ την Ελλάδα για τον ΕΦΚ σε τσίπουρο και τσικουδιά

Τίποτα δεν θέλει να αφήσει όρθιο στην Ελλάδα η ΕΕ με τους παράλογους νόμους της. Στο στόχαστρο έχει μπει η εθνική παραγωγή Τσίπουρου και Τσικουδιάς, που κατά κύριο λόγο καταναλώνεται εντός Ελλάδας και οι ποσότητες που εξάγονται είναι ελάχιστες.

Έτσι, οι «εταίροι» της ΕΕ, αποφάσισαν την παραπομπή της Ελλάδας στο Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή δεν εφαρμόζεται ο «κανονικός» συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης στο τσίπουρο και την τσικουδιά, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, «με βάση τη νομοθεσία της ΕΕ, πρέπει να εφαρμόζεται ο ίδιος συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης για την αιθυλική αλκοόλη που χρησιμοποιείται για την παραγωγή αλκοολούχων ποτών, εκτός εάν ισχύουν εξαιρέσεις ή παρεκκλίσεις».

Ωστόσο, συνεχίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν), στην Ελλάδα δεν ισχύει καμία παρέκκλιση όσον αφορά τα αλκοολούχα ποτά τσίπουρο ή τσικουδιά, για τα οποία σήμερα εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης (50%), καθώς και εξαιρετικά μειωμένος συντελεστής (γύρω στο 6%) όταν παράγονται από μικρούς παραγωγούς, τους λεγόμενους «διήμερους» αποσταγματοποιούς.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, εφαρμόζοντας αυτούς τους μειωμένους συντελεστές, η Ελλάδα παραβιάζει τους κανόνες της ΕΕ, δεδομένου ότι ευνοεί την εγχώρια παραγωγή αυτών των αλκοολούχων ποτών.

Η Επιτροπή τονίζει ότι αυτό έρχεται σε αντίθεση με την αρχή που απαγορεύει την εσωτερική φορολογία, η οποία συνεπάγεται έμμεση προστασία των εγχώριων προϊόντων ή επιβολή στα προϊόντα άλλων κρατών - μελών οιωνδήποτε εσωτερικών φόρων ανώτερων από εκείνους που επιβαρύνουν ομοειδή εθνικά προϊόντα.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι «παρότι τα μικρά αποστακτήρια μπορούν, υπό ορισμένους όρους, να επωφελούνται από μειωμένο συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης, αυτός δεν μπορεί να είναι μικρότερος από το 50% του κανονικού εθνικού συντελεστή».
 

Όπως σημειώνει, εφαρμόζοντας έναν εξαιρετικά μειωμένο συντελεστή, το Ελληνικό καθεστώς για τους «διήμερους» αποσταγματοποιούς δεν τηρεί τους όρους αυτούς και υπενθυμίζει ότι ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2015 ζήτησε επίσημα από την Ελλάδα να τροποποιήσει τη νομοθεσία της περί ειδικών φόρων κατανάλωσης για τα αλκοολούχα ποτά «τσίπουρο» και «τσικουδιά».


Με πληροφορίες από τη Ναυτεμπορική και τον ΣΚΑΪ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου