Κυριακή, 19 Ιουλίου 2015

Με ποιους περιορισμούς ανοίγουν οι τράπεζες την Δευτέρα. Ύποπτη ΠΝΠ

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, με την οποία αποφασίζεται η λήξη της τραπεζικής αργίας από τη Δευτέρα 20 Ιουλίου.

Διατηρείται σε ισχύ το όριο ανάληψης των 60 ευρώ ανά καταθέτη, ανά πιστωτικό ίδρυμα, ανά ημέρα, από τα τραπεζικά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Μετρητά που δεν αναλήφθηκαν κάποια ημέρα ή ημέρες, μπορούν να αναληφθούν σωρευτικά έως του ποσού των 420 ανά εβδομάδα.

Απαγορεύεται μεταφορά κεφαλαίων ή μετρητών στο εξωτερικό με κάθε τρόπο, περιλαμβανομένης της εντολής μεταφοράς κεφαλαίων σε λογαριασμούς που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν και λειτουργούν στο εξωτερικό, καθώς και της μεταφοράς κεφαλαίων με τη χρήση πιστωτικών, προπληρωμένων και χρεωστικών καρτών για διασυνοριακές πληρωμές.

Απαγορεύεται να ανοίγονται νέοι λογαριασμοί όψεως ή καταθετικοί, να προστίθενται συνδικαιούχοι στους ήδη υφιστάμενους και να ενεργοποιούνται αδρανείς λογαριασμοί.

Άνοιγμα νέων λογαριασμών επιτρέπεται μόνο για τις περιπτώσεις που προβλέπει το Άρθρο Πρώτο, παράγραφος 7 της ΠΝΠ.

Απαγορεύεται η πρόωρη, μερική ή ολική, εξόφληση δανείου σε πιστωτικό ίδρυμα, με εξαίρεση την αποπληρωμή με μετρητά ή έμβασμα από το εξωτερικό.

Απαγορεύεται η πρόωρη, μερική ή πλήρης, λήξη των προθεσμιακών καταθέσεων.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η πρόωρη μερική λήξη προθεσμιακής κατάθεσης, αποκλειστικά και μόνο για την ισόποση εξόφληση:
α. οφειλών προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς,
β. τρέχουσας δόσης και ληξιπρόθεσμων οφειλών δανείου στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα,
γ. πληρωμής μισθοδοσίας στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα,
δ. πληρωμής νοσηλίων και διδάκτρων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,
ε. πληρωμής προμηθευτών που τηρούν λογαριασμό στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα, έναντι τιμολογίων ή ισοδύναμων παραστατικών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται επαρκή διαθέσιμα σε λογαριασμό ταμιευτηρίου ή όψεως.

Τίθεται περιορισμός που ορίζει μεταφορά μέγιστου ποσού πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ή του ισόποσού του σε ξένο νόμισμα, ανά ημερολογιακό τρίμηνο, συνολικά, για έξοδα διαμονής και διαβίωσης φοιτητών που σπουδάζουν στο εξωτερικό ή συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών. Η πληρωμή συντελείται, υποχρεωτικά, ηλεκτρονικά μέσω πιστωτικού ιδρύματος, σε λογαριασμό, που τηρείται στο εξωτερικό, με δικαιούχο το φοιτητή.

Δίνεται παράταση στην καταβολή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2014, ως την 31η Αυγούστου.

Δίνεται παράταση στην υποβολή του Ε9 ακινήτων ως τις 26 Αυγούστου, η οποία έληγε στις 27 Ιουλίου.

Το Υπουργείο Οικονομικών σε ανακοίνωσή του αναφέρει τα εξής:

«Λήγει την Δευτέρα 20 Ιουλίου, με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η τραπεζική αργία που είχε επιβληθεί στις 28 Ιουνίου. Έως εκ τούτου από την Δευτέρα ανοίγουν όλα τα καταστήματα των τραπεζών ενώ παράλληλα διευρύνεται ο αριθμός των τραπεζικών εργασιών που επιτρέπονται στο πλαίσιο των κεφαλαιακών ελέγχων (capital control). Οι τραπεζικές εργασίες που θα επιτρέπονται αναφέρονται αναλυτικά στην νέα ΠΝΠ. Υπενθυμίζουμε ότι παράλληλα λειτουργεί στο Υπουργείο Οικονομικών η Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών για αιτήματα συναλλαγών πέραν όσων επιτρέπονται από την ΠΝΠ.
Επισημαίνεται ακόμα ότι παρατείνονται μέχρι και την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την λήξη της τραπεζικής αργίας οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στην φορολογική διοίκηση οφειλών και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στη φορολογική διοίκηση, όπως προβλέπεται από την Υπουργική Απόφαση ΠΟΛ.1136/30.6.2015.
Επίσης στη νέα ΠΝΠ προβλέπονται μεταξύ άλλων και τα εξής:
-Η εφαρμογή των νέων διατάξεων για το ΦΠΑ, που αρχίζει από την Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015.
-Η υπαγωγή των ξενοδοχείων στον συντελεστή 6% έως 30 Σεπτεμβρίου 2015.
-Η παράταση της προθεσμίας καταβολής του φόρου εισοδήματος έως 31 Αυγούστου, για όσους υποβάλλουν δήλωση μετά την έκδοση της ΠΝΠ.
Τέλος προβλέπονται διατάξεις για την εφαρμογή της βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης του Ελληνικού Δημοσίου από τον EFSM».Υπάρχει κάτι πολύ ύποπτο στην ΠΝΠ που δημοσιεύτηκε και αφορά το σημείο που λέει πως «Απαγορεύεται να ανοίγονται νέοι λογαριασμοί όψεως ή καταθετικοί, να προστίθενται συνδικαιούχοι στους ήδη υφιστάμενους και να ενεργοποιούνται αδρανείς λογαριασμοί».
Για ποιο λόγο απαγορεύεται το άνοιγμα νέων λογαριασμών και να προστίθενται συνδικαιούχοι;
Μήπως για να μην σπάσουν τα ποσά των λογαριασμών σε μικρότερους και προστεθούν ονόματα, καθώς επίκειται «κούρεμα» των καταθέσεων;
Ελπίζουμε πως όχι! 

Ελπίζουμε και ευχόμαστε πως δεν θα κουρευτούν οι καταθέσεις, παρόλο που είναι ύποπτος ο περιορισμός της ΠΝΠ.

Πάντως, η νομοθεσία της ΕΕ προστατεύει τους καταθέτες κάτω των 100.000 ευρώ.
http://cosmostatus.blogspot.gr/2015/07/100000.html
 

Διαβάστε την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου από την εφημερίδα της Κυβερνήσεως στον σύνδεσμο:
http://www.capital.gr/Content/RelatedFiles/38/38eb6af69f184746b9917c184a9d4b1d.pdf

Με πληροφορίες από το capital.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου