Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2015

Έρχεται και το ενεργειακό χαράτσι των ακινήτων το 2016

Αντιμέτωποι και με το ενεργειακό χαράτσι θα βρεθούν χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων με την έναρξη της νέας χρονιάς, καθώς από την 1η Ιανουαρίου 2016 είναι υποχρεωτική η έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) για όλα τα κτίσματα που πρόκειται να ενοικιαστούν ή να πωληθούν.

Το ενεργειακό πιστοποιητικό θα είναι υποχρεωτικό και για κτίσματα μικρότερα των 50 τετραγωνικών μέτρων, όταν αυτά ενοικιάζονται ή πωλούνται, όπως και για κάθε κτίριο άνω των 50 τετραγωνικών μέτρων που χρησιμοποιείται για κατοικία, μόνιμη και παραθεριστική, γραφεία, εμπορικές χρήσεις, συνάθροιση κοινού, εκπαίδευση, προσωρινή διαμονή, υγεία και κοινωνική πρόνοια, κλπ.
Το ενεργειακό πιστοποιητικό χρειάζεται για να ελέγχονται τα κτίσματα για την ενεργειακή τους απόδοση.

Όπως ενημέρωσε για το ενεργειακό πιστοποιητικό η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ), η μη τήρησή του μπορεί να επισύρει πρόστιμο από 1.000 έως 10.000 ευρώ, ανάλογα με την επιφάνεια και τη χρήση του κτιρίου.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, το ενεργειακό πιστοποιητικό είναι υποχρεωτικό για όλα τα κτίρια!

Αν κάποιος ιδιοκτήτης θέλει να βάλει μια αγγελία για την πώληση ή ενοικίαση ενός κτιρίου θα πρέπει πρώτα να έχει απευθυνθεί σε ενεργειακό επιθεωρητή, να γίνει η κατάταξη του κτιρίου στις βαθμίδες ενεργειακής απόδοσης (Α έως Η, ανάλογα με το πόσο ενεργοβόρο είναι το ακίνητο), να εκδοθεί το πιστοποιητικό και ο αριθμός αυτού να γραφτεί υποχρεωτικά στην αγγελία.

Σκοπός είναι να γνωρίζει ο υποψήφιος αγοραστής ή ενοικιαστής, σε ποια ενεργειακή βαθμίδα έχει καταταγεί το ακίνητο που τον ενδιαφέρει.

Ανάλογα με το πόση ενέργεια καταναλώνει το ακίνητο για να θερμανθεί ή να ψυχθεί, θα επηρεάζεται και η τελική του τιμή.

Με το πέρας της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου, σε κάθε πώληση-αγορά ενιαίου κτιρίου ή πώληση-αγορά τμήματος κτιρίου (π.χ. διαμέρισμα), στην ενοικίαση τμήματος κτιρίου κατοικία (π.χ. διαμέρισμα) και επαγγελματικής στέγης, απαιτείται πλέον το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Τα συστήματα θέρμανσης των κτιρίων θα πρέπει να επιθεωρούνται υποχρεωτικά τουλάχιστον κάθε 5 χρόνια για συστήματα με λέβητες συνολικής ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος από 20 ως και 100 κιλοβάτ και κάθε 2 χρόνια για συστήματα με λέβητες άνω των 100 κιλοβάτ.
Αν χρησιμοποιείται φυσικό αέριο, η επιθεώρηση θα πρέπει να γίνεται κάθε 4 χρόνια.

Από τις 9 Νοεμβρίου 2015, σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας» της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr).

Τα νέα δεδομένα αφορούν όλους τους ιδιοκτήτες οι οποίοι (ουσιαστικά) δεν θα μπορούν να πουλήσουν ή να νοικιάσουν την περιουσία τους αν δεν έχουν προχωρήσει σε ενεργειακή επιθεώρηση, πληρώνοντας το ανάλογο κόστος.

Μπορεί βέβαια τα σχετικά καινούργια σπίτια ή επαγγελματικοί χώροι, να διαθέτουν ικανοποιητική ενεργειακή απόδοση, όμως τα ακίνητα 40 ετών και άνω έχουν τεράστιο πρόβλημα. Τα περισσότερα είναι ενεργοβόρα, καθώς οι μονώσεις και τα «καλά» αλουμίνια βρίσκονται στη σφαίρα της φαντασίας.
Έτσι θεωρείται δεδομένο ότι η υποχρέωση ενεργειακής επιθεώρησης θα τα κατατάξει σε πολύ χαμηλές κατηγορίες, ρίχνοντας ακόμη περισσότερο την αξία τους.
Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που τα παλιά διαμερίσματα στο κέντρο των πόλεων πωλούνται σε εξευτελιστικές τιμές.

Προς το παρόν, το κόστος για την επιθεώρηση των κτιρίων αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τους εξειδικευμένους επιθεωρητές και κυμαίνεται ανάλογα με την επιφάνεια του ακινήτου. Αναμένεται πως οι ιδιοκτήτες θα πληρώσουν πάνω από 1 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.

Αν κάποιος ιδιοκτήτης θελήσει να αναβαθμίσει το ακίνητό του και να «ανέβει κατηγορία» θα πρέπει πρώτα να προχωρήσει σε ιδιαίτερα ακριβές εργασίες, όπως αλλαγή κουφωμάτων και αλουμινίων, τέντες, μονώσεις κλπ.

Η ΠΟΜΙΔΑ διαμαρτύρεται για την έκδοση των πιστοποιητικών τονίζοντας ότι εξοικονόμηση ενέργειας επιτυγχάνεται μόνο με την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών για την ενεργειακή αναβάθμισή τους, που απαιτούν σήμερα ακριβότατες δαπάνες, οι οποίες πρέπει να επιδοτούνται από το κράτος.

«Το κράτος έχει καταργήσει κάθε φορολογική απαλλαγή, κάθε επιδότηση ή πρόγραμμα στήριξης της εξοικονόμησης ενέργειας και αύξησε τον ΦΠΑ στις επισκευές κτιρίων από το 13% στο 23%. Αν αυτό δεν αλλάξει ριζικά, αν δεν υπάρξει σημαντική ελάφρυνση στο φόρο εισοδήματος, μειωμένος ΦΠΑ στα υλικά και τις εργασίες και συγκεκριμένα κίνητρα, κανένα ενεργειακό πιστοποιητικό δεν μπορεί να σώσει την κατάσταση», τονίζουν οι ιδιοκτήτες.

Όπως εκτιμάται, οι απώλειες εσόδων του Δημοσίου από τη φοροαπαλλαγή υπολογίζονται σε 95 εκατομμύρια ευρώ, με υπόθεση για αναβάθμιση 50.000 κατοικιών και υπερκαλύπτονται από τα επιπλέον έσοδα, ύψους 305 εκατομμυρίων ευρώ που θα αποφέρει η έκδοση αποδείξεων από τους επαγγελματίες της οικοδομής που θα κάνουν τις σχετικές εργασίες, καθώς και από τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των εργαζομένων για την εκτέλεσή τους.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ):

Για ακίνητα πριν την 14/3/1983
• Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων (Κάτοψη / Σκαρίφημα ακινήτου)*
• Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο (εάν έχει γίνει δήλωση)
Διευκρίνιση: Για την διενέργεια Ενεργειακής Επιθεώρησης δεν απαιτείται δήλωση του ακινήτου στο Κτηματολόγιο.
• Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος / Σκαρίφημα (προαιρετικό)
• Τίτλος Ιδιοκτησίας (προαιρετικό)
• Φύλλο Συντήρησης Λέβητα (προαιρετικό)
• Τιμολόγια ενεργειακών καταναλώσεων (π.χ. ΔΕΗ, Φυσικού Αερίου) (προαιρετικό)

Για ακίνητα μετά την 14/3/1983
• Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων (Κάτοψη / Σκαρίφημα ακινήτου)*
• Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο (εάν έχει γίνει δήλωση)
Διευκρίνιση: Για τη διενέργεια Ενεργειακής Επιθεώρησης δεν απαιτείται δήλωση του ακινήτου στο Κτηματολόγιο.
• Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας
• Αντίγραφο αίτησης ρύθμισης ημιυπαίθριων χώρων (εάν έχει πραγματοποιηθεί αίτηση)
• Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος / Σκαρίφημα (προαιρετικό)
• Τίτλος Ιδιοκτησίας (προαιρετικό)
• Φύλλο Συντήρησης Λέβητα (προαιρετικό)
• Μελέτη Θερμομόνωσης (προαιρετικό)
• Τιμολόγια ενεργειακών καταναλώσεων (π.χ. ΔΕΗ, Φυσικού Αερίου) (προαιρετικό)

* Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εύρεση Αρχιτεκτονικών Σχεδίων συνήθως αναλαμβάνεται η αποτύπωση των ακινήτων δωρεάν, από την εταιρεία που ανέλαβε την πιστοποίηση.

Όπως καταλαβαίνουν όλοι, άλλο ένα βαρύ χαράτσι έρχεται να τιμωρήσει όλους τους νοικοκύρηδες που φρόντισαν να αποταμιεύσουν τα χρήματά τους και να αγοράσουν με τους κόπους τους κάποια ακίνητα για να εισπράττουν ενοίκια βελτιώνοντας την ποιότητα της ζωής τους.

Η κυβέρνηση, τιμωρεί για ακόμη μία φορά τους νοικοκύρηδες, λέγοντάς τους «χαζούς» που προχώρησαν σε συνετή ζωή και δεν ξόδεψαν όλα τους τα χρήματα σε λούσα και «μεγάλη ζωή».

Δυστυχώς στην Ελλάδα του 21ου αιώνα, στο παραμύθι «ο μέρμηγκας και ο τζίτζικας» κερδισμένος βγαίνει ο τζίτζικας!!!Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου