Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2015

Απαγόρευση «μεταλλαγμένων» στην Ελλάδα

Σκληρό νομοθετικό πλαίσιο στην εισαγωγή και την καλλιέργεια των μεταλλαγμένων τροφίμων στη χώρα μας βάζει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που βρίσκεται ήδη στη διαβούλευση.

Προβλέπει πρόστιμο έως και 500.000 ευρώ για όποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο καλλιεργεί ή εισάγει μεταλλαγμένους σπόρους στην Ελλάδα.

Πρόκειται για θωράκιση της χώρας σε τροφικά προϊόντα αμφιβόλου ασφάλειας, καθώς οι πρόσφατες αποφάσεις της Ε.Ε. προβλέπουν πως όποια χώρα δε νομοθετήσει για την απαγόρευση, ουσιαστικά πριμοδοτεί τη χρήση!Στο νέο νομοσχέδιο για τους Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς αναφέρεται πως ανεξάρτητα από ενδεχόμενη αστική ή ποινική ευθύνη, στους παραβάτες θα επιβάλλεται κατ' αποκοπή πρόστιμο 100.000 ευρώ το οποίο θα προσαυξάνεται κατά 10.000 ευρώ για κάθε στρέμμα καλλιέργειας έως του ύψους των 500.000 ευρώ.

Εφόσον η παράβαση αφορά σε καλλιέργεια «μεταλλαγμένων», θα επιβάλλεται η άμεση καταστροφή της καλλιέργειας από τον καλλιεργητή.

Τα πρόστιμα που θα εισπράττονται θα αποδίδονται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης της περιοχής όπου πραγματοποιήθηκε η παράβαση.Επίσης με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα λαμβάνονται μέτρα για την πιστοποίηση και εμπορία των σπόρων προς σπορά, των μη γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτών, ως προς την παρουσία προσμείξεων με «μεταλλαγμένους» σπόρους.

Η έκδοση της οδηγίας που ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2015 αποτελούσε πάγιο αίτημα της Ελλάδας και όλων των κρατών-μελών της Ε.Ε. που αντιτίθενται στην καλλιέργεια των ΓΤΟ και υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί Ελληνικής Προεδρίας.Με το νέο νομοσχέδιο εξασφαλίζεται η δυνατότητα της χώρας να απαγορεύει μονομερώς την καλλιέργεια όλων των ΓΤΟ που λαμβάνουν άδεια σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ή είναι σε διαδικασία αδειοδότησης, με την αυτόματη ενεργοποίηση των προβλεπομένων διαδικασιών από την Οδηγία 2015/412.

Επίσης εξασφαλίζεται η πλήρης συμμόρφωση με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους κανόνες του διεθνούς εμπορίου.Το νομοσχέδιο περιέχει τις διατάξεις της οδηγίας 2015/412/ΕΕ αλλά δεν περιορίζεται σε αυτές. Η πρακτική εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων συνύπαρξης για την αποφυγή ακούσιας επιμόλυνσης των συμβατικών και βιολογικών καλλιεργειών με γενετικά τροποποιημένο φυτικό υλικό είναι αδύνατη στην Ελλάδα με δεδομένο το μικρό μέσο μέγεθος του αγροτικού κλήρου και τη γεωμορφολογία της χώρας.

Η προστασία των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των γεωργικών καλλιεργειών της χώρας, της μελισσοκομίας, των τοπικών γεωργικών δομών και των ακολουθούμενων παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών που παρέχουν καλύτερη δυνατότητα συνδυασμού της παραγωγής με τη βιωσιμότητα του οικοσυστήματος, αποτελεί πρωτεύουσας σημασίας εθνική πολιτική για τη χώρα, αλλά επίσης συνάδει και με την περιβαλλοντική και αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα γεωμορφολογικά (ορεινός και νησιωτικός χαρακτήρας), περιβαλλοντικά και κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά της χώρας, καθώς και τις βασικές κατευθύνσεις της γεωργικής πολιτικής και τα χαρακτηριστικά της αγροτικής παραγωγής στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με την στάση της κοινής γνώμης και των γεωργών/παραγωγών έναντι της καλλιέργειας ΓΤΟ, θεσμοθετείται η υποχρεωτική και αυτόματη εφαρμογή της διαδικασίας εξαίρεσης της χώρας από την καλλιέργεια των ΓΤΟ.


Για ορισμένα από τα 28 κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Γαλλία, τα μεταλλαγμένα τρόφιμα αποτελούν μια δυνητική απειλή για τη δημόσια υγεία, την εντιμότητα και την ακεραιότητα της φημισμένης τους γεωργικής παραγωγής.

Άλλες χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία κι η Ισπανία θεωρούν τα Γενετικά Τροποποιημένα  τρόφιμα ως βασική τεχνολογία που μπορεί να αξιοποιηθεί για να θρέψει τον αυξανόμενο παγκόσμιο πληθυσμό.

Όμως το Ελληνικό νομοσχέδιο, δεν φαίνεται να απαγορεύει την πώληση Γενετικά Τροποποιημένων τροφίμων που εισάγονται από άλλες χώρες.
Επίσης δεν προβλέπεται η υποχρεωτική σήμανση των προϊόντων που πωλούνται, που περιέχουν υλικά που προέρχονται από Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς.
Καλό θα ήταν, εάν πραγματικά θέλουμε να προστατευθεί ο πληθυσμός, να υπάρξει άμεσα νομοθετική ρύθμιση για το θέμα.

Με πληροφορίες από το koutipandoras.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου