Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018

Τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη μετανάστευση και την άμυνα

Καταγράψαμε τα συμπεράσματα της πρώτης ημέρας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που περιλαμβάνουν την μετανάστευση και την άμυνα.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, που μπορείτε να διαβάσετε στα Ελληνικά εδώ και στα Αγγλικά εδώ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε ότι:

- για τον έλεγχο της παράνομης μετανάστευσης χρειάζεται αποτελεσματικότερος έλεγχος των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ.
- θα πρέπει να ενταθούν περεταίρω οι προσπάθειες για την αναχαίτιση των παράνομων διακινητών που δρουν από τη Λιβύη ή από άλλες χώρες.
- θα υποστηριχτούν περισσότερο η Ιταλία και οι άλλες χώρες της πρώτης γραμμής, όπως και η περιοχή Σαχέλ και η Λιβυκή Ακτοφυλακή.
- θα υποστηριχθούν οι παράκτιες και νότιες κοινότητες, οι ανθρώπινες συνθήκες υποδοχής, οι εκούσιες επιστροφές, η συνεργασία με τις χώρες καταγωγής και διέλευσης και η εθελοντική επανεγκατάσταση.
- όλα τα σκάφη που επιχειρούν στη Μεσόγειο θα πρέπει να σέβονται τους νόμους και να μην παρεμποδίζουν τη δράση της Λιβυκής Ακτοφυλακής.

Οι εταίροι συμφώνησαν επίσης στην ίδρυση κέντρων καταγραφής σε «τρίτες χώρες», που λέγονται «περιφερειακές πλατφόρμες αποβίβασης».

Όσον αφορά τη συμφωνία ΕΕ – Τουρκίας, θα απαιτηθούν πρόσθετες προσπάθειες για να υλοποιηθεί πλήρως και να σταματήσουν οι ροές από την Τουρκία προς την ΕΕ.

Η συμφωνία επανεισδοχής ΕΕ – Τουρκίας και οι διμερείς συμφωνίες επανεισδοχής, θα πρέπει να εφαρμοστούν πλήρως και χωρίς διακρίσεις, έναντι όλων των κρατών μελών. Επίσης θα δοθεί η δεύτερη δόση της οικονομικής συμφωνίας στην Τουρκία.

Απαιτούνται επειγόντως περισσότερες προσπάθειες ώστε να εξασφαλιστούν ταχείες επιστροφές και να αποφευχθεί η ανάπτυξη νέων θαλασσίων ή χερσαίων οδών μέσω συνεργασίας και η υποστήριξης των Δυτικών Βαλκανίων.

Η ΕΕ θα στηρίξει οικονομικά και με άλλους τρόπους την Ισπανία και τις άλλες χώρες, αλλά και τις χώρες καταγωγής και διέλευσης των μεταναστών (ιδίως το Μαρόκο) ώστε να προληφθεί η παράνομη μετανάστευση.

Θα πρέπει να εκλείψουν τα κίνητρα πραγματοποίησης των επικίνδυνων ταξιδιών από τους μετανάστες.

Όσοι διασώζονται εντός ΕΕ, θα μεταβαίνουν σε ελεγχόμενα κέντρα (εντός ΕΕ) όπου θα γίνεται διάκριση μεταξύ των παράτυπων μεταναστών, οι οποίοι θα επιστρέφονται και εκείνων που χρήζουν προστασίας.

Όλα τα μέτρα στο πλαίσιο των ελεγχόμενων κέντρων, συμπεριλαμβανομένων της μετεγκατάστασης και της επανεγκατάστασης θα γίνονται σε εθελοντική βάση, χωρίς προκατάληψη στην μεταρρύθμιση της συνθήκης του Δουβλίνου.

Θα δοθούν 500 εκατομμύρια ευρώ σε Αφρικανικές χώρες, ενώ καλούνται οι χώρες μέλη της ΕΕ να συνεισφέρουν ακόμη περισσότερο οικονομικά για την Αφρική. Επίσης, στην Αφρική θα πρέπει να γίνουν επενδύσεις και να δοθεί έμφαση στην εκπαίδευση, την υγεία, τις υποδομές, την καινοτομία, τη χρηστή διακυβέρνηση και τη χειραφέτηση των γυναικών.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να εξασφαλίζουν τον αποτελεσματικό έλεγχο των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ οικονομική και υλική στήριξη από την Ένωση.

Τέλος, θα δημιουργηθεί κοινό Ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου, ενώ οι μετακινήσεις όσων αιτούνται άσυλο μεταξύ των κρατών μελών, ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου και του κεκτημένου της συνθήκης Σένγκεν.

Όσον αφορά την Ασφάλεια και την Άμυνα της ΕΕ, αποφασίστηκε πως η ΕΕ θα πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για τη δική της ασφάλεια. Θα ληφθούν μέτρα για την προώθηση της Ευρωπαϊκής άμυνας, με την ενίσχυση των αμυντικών επενδύσεων, της ανάπτυξης δυνατοτήτων και της επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Κατά την πρώτη ημέρα της συνόδου των Ευρωπαίων ηγετών λήφθηκαν επίσης αποφάσεις για την Εργασία (που στα Ελληνικά αναφέρεται ως απασχόληση), την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα.

Έτσι, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η δίκαιη και αποτελεσματική φορολόγηση, η καταπολέμηση της φοροαποφυγής, της φοροδιαφυγής και της φορολογικής απάτης εντός της ΕΕ.

Αποφάσεις επίσης λήφθηκαν για την Καινοτομία και την Ψηφιακή Διάστηση, ενώ το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρέτισε τις συμφωνίες μεταξύ της πΓΔτΜ με την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, ενέκρινε τα συμπεράσματα για την διεύρυνση και ασχολήθηκε και με άλλα μικρότερης σημασίας θέματα.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου